VRS – Testfrågor

Dessa frågor fyller du i helt anonymt, det som är intressant är svaren och inte vem som har svarat …

Riksträff

* Tycker du att vi skall ha en Rikdsträff?Om du svarade "Nej" till om vi skall ha en Riksträff, hur skall vi då hantera t.ex. VRS årsmöte? Andra idéer? Berätta mer ...

* Var du på Tånga i år? Vad tyckte du?Om dy angav att det var "Tråkigt" på Tånga i år, berätta varför. Likaså om du upplevde saker som går att utveckla, berätta gärna.

* Om du inte var på Tånga. Varför? (Du kan ange flera men minst en ...)

Du som inte var på Tånga i år, berätta gärna lite mer om varför, vad vi kan göra annorlunda för att du skall tycka att det skulle bli mer intressant, vad som helst ...

Om vi skall ha Riksträffen kvar på Tånga, vad vill du se förädrat?

Annat?

please email petterniklas@andersnordh.com ...
error: OBS!: Innehållet är skyddat!

Alert!: Content is protected!!